PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR MELALUI INPASSING, PENGAKATAN PERTAMA JABATAN FUNGSIONAL PERAWAT, PENGAKNGKATAN AHLI JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR TERAMPIL KE AUDITOR AHLI, PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR PERTAMA DILINGKUNGAN BNN